Colonia da Trisca

Colonia da Trisca

A colonia da trisca é unha colonia moi numerosa.

Desde Abeiro estamos censando, controlando e esterilizando parte da colonia.

Continuaremos facéndoo na medida das posibilidades que teñamos.


Elixe a túa doazón