Colonia de Santa Marta

Colonia de Santa Marta

No barrio de Santa Marta hai unha numerosa colonia felina que, como moitas outras no territorio municipal, sobrevive como pode.
Hai anos censamos, controlamos e esterilizamos parte da colonia.

Elixe a túa doazón