Traballo nas colonias felinas

TRABALLO NAS COLONIAS FELINAS

En Abeiro xestionamos varias colonias felinas de Compostela.

Se queres unirte e facer a vida dos gatos rueiros mellor, escríbenos!