Paypal


Estás en proceso de alta como socio/a numerario/a da Asociación Abeiro, mediante o pago dunha cota.
A cota mínima é de 30€ anuais.

Temos 4 opcións de pago: 30€, 50€, 80€ e 100€.