Socio

Faite soci@ con número de conta

  Nome e apelidos:

  DNI:

  Email:

  Teléfono:

  Datos Bancarios
  Entidade bancaria:
  Escriba o Nª de conta, Exemplo:2100 0813 61 0123456789

  Ou IBAN: Exemplo:ES7921000813610123456789
  O importe mínimo da cota son 30€ anuais.
  Quero darme de alta como socio/a numerario/a da Asociación Abeiro, mediante o pago dunha cota anual por importe de